Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Juli 2020

Ongevraagd advies

Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van wonen, maar wij zien ook ruimte voor verbetering.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

 • Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties).
 • Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor ‘starters’ ook buiten de hulpverlening toegankelijk op één centrale plek, zodat jongeren ook zelf informatie kunnen opzoeken.
 • Er moeten voorrangsregelingen komen voor kwetsbare jongeren en/of een bepaalde hoeveelheid woningen worden gereserveerd voor deze jongeren door het hanteren van quota’s om hun kansen te vergroten bij een urgente woonvraag. Het nieuwe woningzoeksysteem speelt hier al goed op in voor een deel van de kwetsbare jongeren, de zogeheten problematisch thuiswonende jongeren en pleegkinderen. Zorg dat dit ook goed geregeld is voor kwetsbare jongeren die niet thuis (kunnen) of in een pleeggezin wonen.
 • Het aanbod van woonvoorzieningen en pleegzorgplekken moet worden vergroot, zodat er beter aangesloten kan worden bij de persoonlijke behoeften van kwetsbare jongeren, ook m.b.t. de soort hulp die ze daar kunnen krijgen. Zorg hierbij voor goede matching.
 • Vergroot het aanbod van passende sociale huurwoningen voor jongeren om onder andere de doorstroom vanuit de jeugdzorg, begeleid wonen en maatschappelijke opvang te bevorderen.
 • Houd bij bouwprojecten van jongeren- en studentenwoningen rekening met de diversiteit van jongeren in Amsterdam. Betrek (kwetsbare) jongeren bij de bouwplannen en criteria, zodat zij kunnen aangeven wat hun woonbehoeften zijn.
 • Zorg bij het gebruik van tijdelijke contracten voor goede informatievoorziening en ondersteuning. Ook wanneer het huurcontract die niet verlengd kan worden en geen zicht is op een volgende woonplek.

En wat is daarmee gebeurt?

De gemeente erkent dat het woonprobleem een grote uitdaging vormt waar zij samen met woningcorporaties en andere partijen oplossingen voor zoeken. Maar goed nieuws! Uit de schriftelijke reactie blijkt namelijk dat de gemeente al bezig is met veel van onze aanbevelingen:

 • Jongeren informeren over zaken die zij moeten regelen vanaf hun 18e middels een verjaardagskaart en de Ping Ping app. Jeugdplatform heeft meegedacht met de verjaardagskaart. En de Ping Ping app is nu nog in de experimenteerfase, maar kan mogelijk in de toekomst ook gebruikt worden voor zaken die je moet regelen bij het zoeken van een woning.
 • Voor kwetsbare jongeren die niet in aanmerking komen voor zorg met verblijf in een opvang zijn er andere tijdelijke woonvoorzieningen: een omslagwoning en binnenkort ook via het project Onder de Pannen.
 • De gemeente steunt een regionale wervingscampagne om meer pleegouders te werven en via het nieuwe woningzoeksysteem dat in 2022 ingaat kunnen pleegkinderen eerder in aanmerking komen voor een jongerenwoning.
 • Voor informatie zijn er allerlei websites voor jongeren en professionals. De gemeente noemt de organisatie !WOON als belangrijke speler die jongeren kan adviseren bij het zoeken naar een zelfstandige woning.

De reactie riep ook vragen op. Daarover zijn wij met de gemeente in gesprek gegaan.

Misschien vind je dit ook interessant