Zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders van kinderen met autisme en hoge intelligentie

Februari 2020

Verslag bijeenkomst

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Samenvatting

Door gesprekken met jongeren en ouders hebben we onderzocht waar behoefte aan is in de zorg en ondersteuning. En hebben we gekeken naar waar knelpunten vandaan komen. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten:

  • Zorg en passend onderwijs moet beter op elkaar aansluiten. Van het kastje naar de muur gestuurd worden en onzekerheid over wat er na 18 jaar gebeurt zijn veelgehoorde signalen. Er moet beter samengewerkt worden tussen de afdelingen die voor passende ondersteuning moeten zorgen
  • Er zijn zorgen over een gebrek aan passend onderwijsaanbod in Amsterdam. Dit zorgt ervoor dat klachten verergeren. Deze kinderen hebben meer baat bij onderwijsaanbod dat bij hun denkstructuur past, zoals kleinere klassen en een flexibel curriculum. Hier zou meer onderzoek naar gedaan moeten worden.
  • Het zorgbudget dat ouders kunnen aanvragen voelt bij de meeste ouders als een strijd. Ouders willen graag als gelijkwaardige partner meegenomen worden in het proces en dat het aanvragen en verlengen makkelijker wordt ingericht.
  • Er mist expertise over autisme (in combinatie met hoge intelligentie) bij hulpverleners. Hierdoor worden ouders en jongeren vaak niet volledig geïnformeerd. Er is behoefte aan meer kennis en voorlichting over autisme.

Dit verslag hebben wij gedeeld met de gemeente Amsterdam en relevante zorgprofessionals in ons netwerk.