Jong in coronatijd

Juli 2021

Ongevraagd advies

Na de vorige enquête in september 2020 hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de eerste lockdown op de hulpverlening voor jongeren in Noord-Holland. Voor deze enquête hebben we niet alleen gevraagd naar de hulpverlening, maar ook naar de gevolgen van de tweede lockdown voor hun mentale veerkracht. Je leest hier de belangrijkste resultaten.

We kregen 47 (bruikbare) reacties van jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit verschillende gemeenten in Noord-Holland, van Texel tot Haarlemmermeer.
Van hen voelde 85 procent zich minder goed dan voor corona. Hoe dat er uit zag voor de jongeren, blijkt uit het volgende rijtje:

  • Meer eetproblemen: 49%
  • Angstiger zijn: 60%
  • Meer moeite met concentreren: 75%
  • Meer moeite met school of werk: 79%
  • Een minder goede of wisselvalliger stemming: 89% heeft daar last van
  • Meer moeite met sociale contacten 83%

Alle respondenten ervaarden op meer dan één gebied een verslechtering. Wat ze het zwaarste vonden wegen is de mindere stemming, gevolgd door de vermindering van sociale contacten en meer problemen met school of werk.

Mening over maatregelen

Ook vroegen we de jongeren wat ze van de maatregelen vonden. Bij bijna alle jongeren heeft de tweede lockdown een groot verschil gemaakt in hoe hun dagen er uit zagen (91%). Dit was niet voor iedereen alleen maar negatief. Een klein deel vond de lockdown juist wel lekker rustig (21%).

Vooral voor de avondklok was weinig begrip, zeker in combinatie met het weinig kunnen doen overdag. Zoals niet naar school kunnen, op bezoek gaan of sporten. Bijna de helft van de jongeren vondt de maatregelen krom of buitenproportioneel (19 jongeren).

Hulp aan jongeren

Net als bij de eerste lockdown hadden de maatregelen veel invloed op hulpverlening aan jongeren. Bij 13 van de 19 jongeren die voor corona al een vorm van hulp kregen, was de hulp tijdens de tweede lockdown onvoldoende.

Goed nieuws is wel dat in minder gevallen de hulp helemaal tot stilstand kwam: nu in 4 gevallen, tegenover 12 bij de eerste lockdown. Zes jongeren zijn juist vanwege toenemende klachten tijdens de coronacrisis op zoek gegaan naar hulp. De meeste hulp bestond uit psychische hulp (40%), gevolgd door hulp op school (16%) en medische zorg (9%).

Verhalen

We zijn op zoek gegaan naar jongeren/jong volwassenen die hun verhaal met ons wilden delen. Lees de verhalen van Erik ‘Ik kan niet tegen isolatie’ en van Sylvia ‘Ik praat nu meer over mijn problemen’.