Jong in coronatijd

Juli 2021

Ongevraagd advies

Samen met Cliëntenbelang Amsterdam hebben we onderzocht wat de effecten van corona en de tweede lockdown heeft op jongeren in Noord-Holland. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in dit advies.

Samenvatting

Kort samengevat zijn de belangrijkste inzichten uit het onderzoek:

  • Jongeren hebben meer last van een sombere stemming en problemen op school
  • Vooral voor de avondklok was weinig begrip, zeker in combinatie met het weinig kunnen doen overdag
  • Goed nieuws is wel dat in minder gevallen de hulp helemaal tot stilstand is gekomen

Aanbevelingen:

  1. Bewaak continuïteit van zorg
  2. Zoek creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen
  3. Maak quarantaine makkelijker
  4. Breid bestaande mogelijkheden verder uit
  5. Betrek jongeren op alle niveaus bij coronabeleid