Jongerentafel (V)echtscheidingen

September 2021

Jongeren voelen zich vaak niet serieus genomen in een scheiding. En dat heeft o.a. te maken met hoe de hulpverlening en kinderrechters kinderen betrekken. Ze krijgen te veel op hun bord en voelen zich daarin vaak alleen. Dat bleek uit de verhalen die jongeren vertelden aan wethouder Kukenheim tijdens de jongerentafel die wij in september organiseerden.

Samenvatting

Het gaat vaak om ouders die al langer en op verschillende fronten problemen hebben. Een nare scheiding is er niet ineens en de gevolgen zijn dan ook niet ineens over. De rode draad is dat het belang van het kind niet meer leidend is, maar de kwaadheid, het onvermogen of de afwezigheid van de ouder(s). ‘Je gaat je eenzaam en geïsoleerder voelen, want niemand begrijpt je’, aldus een van de deelnemers. Wat kan helpen om kinderen en jongeren te helpen in een conflictscheiding?

Maak het bespreekbaar

  • Jongeren zullen niet zo snel uit zichzelf hulp zoeken en daarom is het belangrijk dat het onderwerp meer bespreekbaar wordt op scholen. Het is fijn als je klasgenoten weten wat het betekent om gescheiden ouders te hebben, dan kan je het ook met iemand bespreken.
  • Ouders hebben niet altijd door welke gevolgen hun gedrag heeft op hun kind(eren). Er komt dan te veel op het bordje van het kind dat daar niet thuishoort. Door dit bespreekbaar te maken kan er gewerkt worden aan een gezondere relatie tussen ouder en kind.
  • Zorg dat er genoeg plekken zijn waar kinderen naartoe kunnen om hun zorgen te bespreken, zoals supportgroepen en vertrouwenspersonen.

Heb je zelf ervaring met een conflictscheiding en wil jij graag jouw ervaring en mening met ons delen? Neem gerust contact met ons op of deel je ervaring online.