Kwaliteit van de jeugdhulp

Februari 2022

Onderzoeksresultaten

Hoe houdt de gemeente Amsterdam in de gaten of zorgprofessionals hun werk goed doen? Dat was een vraag die leefde bij de Adviesgroep van het Jeugdplatform. Zij hebben deze vraag daarom ingediend als portaalvraag bij KeTJAA (Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland). Die heeft uiteindelijk besloten dat de Adviesgroep dit zelf mocht gaan onderzoeken!

Twee leden uit onze adviesgroep, Maya en Kadi, zijn onder begeleiding van Mamtaz met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Samen hebben ze nagedacht over de onderzoeksvragen en hoe ze het beste antwoord kunnen krijgen.

Uitkomsten

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat gemeente Amsterdam altijd naar de kwaliteit van een jeugdhulpinstelling kijkt voordat het wordt ingekocht. Er wordt gekeken of een instelling o.a. de juiste diploma’s en registraties heeft. Een aantal keren per jaar bespreekt de gemeente hoe het gaat met de ingekochte instelling in een prestatiedialoog. Er wordt niet expliciet gevraagd naar de kwaliteit van de instelling, maar gemeente Amsterdam gaf aan het gesprek over kwaliteit te willen verbeteren. Steeds vaker is de gemeente ook in gesprek met meerdere instellingen tegelijk over het jeugdstelsel en thema’s ter verbetering. Als het gaat om hoe de stem van jongeren en ouders gebruikt worden, dan wordt er gerefereerd dan de cliëntervaringsmonitor (CEM+). Deze wilt de gemeente beter inzetten en één van de ontwikkelingen is een dashboard waarin de resultaten van de CEM+ weergegeven staan. Het rapport wordt afgesloten met enkele aanbevelingen die de onderzoekers hebben voor de gemeente.

Het gaat meer om papier dan om mensen

In februari gingen we met de adviesgroep in gesprek over de onderzoeksresultaten. Onze leden vonden dat er best veel afgeschoven werd naar de inspectie en dat het vooral om papier gaat. Ook een klacht indienen is niet voor iedereen even makkelijk en niet altijd de juiste oplossing. Wij vinden dat de gemeente meer moet en kan doen in het verbeteren van de kwaliteit en het betrekken van de stem van jongeren en ouders. Om de gemeente daarbij te helpen gaan we werken aan een ongevraagd advies.

Heb jij tips over hoe de gemeente beter de kwaliteit van de jeugdhulp kan controleren en verbeteren? En de stem van jongeren en ouders daarin kan meenemen? En wil jij dat graag met ons delen?