Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

Maart 2022

In maart stond de adviesgroep in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen aan onze leden wat zij in hun verkiezingsprogramma zouden zetten over jeugdhulp, passend onderwijs en veiligheid. En zo zijn de verkiezingsposters van partij JPA Adviesgroep ontstaan!

#persoonlijkerejeugdhulp

Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken kunnen blijven bij een gezin. Wij gaan voor hulpverlening waar het gesprek aangaan de norm is en papier de uitzondering.

#meerdeskundigheidinschool

Wij willen dat de zorg beter aansluit op het onderwijs, zodat leerlingen via school makkelijk en laagdrempelig hulp kunnen krijgen. Wij willen onderwijs dat ons voorbereidt op de kansen en uitdagingen van het leven, passend bij onze generatie en de verschillende manieren waarop wij leren. Daarom moet er geïnvesteerd worden in goede samenwerking en meer deskundigheid op en rondom school.

#praatoverveiligheid

Wij willen een snellere en persoonlijkere aanpak om de veiligheid voor gezinnen te waarborgen. Het liefst willen we dat mensen niet in onveilige situaties terecht komen, dus investeren we in preventie naast zorg, goede signalering en een actieve aanpak om ongewenst gedrag te veranderen. En de belangrijkste vraag volgens ons ‘Waar kan een kind laagdrempelig naartoe als die zich niet veilig voelt, zonder dat ie bang hoeft te zijn dat het consequenties heeft?’