Oudertafel pleegouders

Januari 2022

Op maandag 10 januari hebben we een oudertafel georganiseerd waarin vier pleegouders hun ervaringen en knelpunten deelden met wethouder Simone Kukenheim. Het was een heel waardevol gesprek waaruit de wethouder verschillende punten heeft meegenomen om actie op te ondernemen.

Alle vier de ouders vinden het geweldig om pleegouder te kunnen zijn, maar lopen ook tegen enkele knelpunten aan. Ze hopen hier in de toekomst verbetering in te zien. Uit de verhalen van de vier ouders is een duidelijke rode draad te zien en het viel op dat de ouders veel herkenning in elkaars verhalen hoorden. De belangrijkste dingen die tijdens de pleegoudertafel besproken werden zijn:

  • De lange wachttijden op een pleegkind, terwijl er ook wordt aangegeven dat er een te kort is aan pleegouders. Dit is een punt dat alle ouders herkennen. Tijdens het gesprek komen verschillende mogelijke oorzaken voorbij: zijn de organisaties te voorzichtig met plaatsen? Zou er meer samenwerking moeten zijn tussen verschillende organisatie over hun pleegouder bestand? Zou er een slimmer digitaal systeem nodig zijn voor de matching van ouders en pleegkind?
  • Pleegouders zouden graag hun positie verbetert zien. Het belang van de pleegouders wordt onvoldoende behartigd bij de pleegzorgorganisatie en aan hun expertise als pleegouder wordt nog vaak voorbij gegaan. Een onafhankelijk steunpunt voor pleegouders zou hier een uitkomst voor zijn.
  • Het belang van pleegouderaanbod met diverse culturele achtergronden werd belicht. Eén van de pleegouders vertelde dat het zou helpen als er meer voorlichting is voor bijvoorbeeld islamitische ouders over pleegouderschap.

Het was een fijn en respectvol gesprek waarin de pleegouders hun zorgen duidelijk hebben kunnen maken. Wethouder Kukenheim geeft aan dankbaar te zijn voor de openheid en de waardevolle inbreng van de pleegouders. Ze gaat aan de slag om te zorgen voor verbetering.

Wil jij ook jouw ervaring met ons delen over pleegzorg? Neem gerust contact met ons op of deel je ervaring online.

Of wil je meedoen aan onze korte enquête voor pleegouders? We zijn benieuwd hoe lang jij moest wachten of nog steeds wacht op een pleegkind.