Voorrang op wachtlijsten

April 2023

Door personeelstekort en bezuinigingen is te verwachten dat wachtlijsten gaan oplopen. Het is belangrijk om goed te beoordelen wanneer iemand voorrang nodig heeft en dat aanbieders handvaten meekrijgen om dat goed en langs dezelfde lijn te beoordelen. Dat helpt om de meest kwetsbaren op tijd te helpen. Met jongeren en ouders hebben we verkend wat zij onder een ‘urgente hulpvraag’ verstaan en wat maakt dat je wel kan wachten op hulp.

Lijdensdruk is leidend

Een belangrijk inzicht is dat de lijdensdruk dat iemand ervaart leidend is. Dat betekent dat het belangrijk is dat er gevraagd wordt hoe iemand de klachten en de gevolgen zelf ervaart.

Er wordt opgemerkt dat er vaak gekeken wordt naar het ‘niet functioneren’. Dat kan een signaal zijn dat de hulpvraag urgent is, maar je kan iemand niet uitsluiten van urgentie als die wel functioneert. Blijven functioneren is vaak ook een manier om vol te kunnen houden.

Het intakegesprek

Het intakegesprek is niet alleen het moment om de urgentie te beoordelen, maar kan ook helpen om te relativeren. Jongeren geven aan dat de erkenning van een professional dat je je terecht niet goed voelt soms al kan helpen om de lijdensdruk te verminderen.

“Dat er in de intake wordt uitgelegd dat je niet gek bent, je moet die switch maken. Erkenning van je probleem en dat iemand aan je uitlegt wat er met je gebeurt.“

Tot slot

Het gesprek met jongeren en ouders heeft bevestigd hoe lastig het kan zijn om te beoordelen wie voorrang nodig heeft. En dat komt mede doordat je dat niet kan hangen aan een diagnose of wat iemand heeft meegemaakt, maar door de lijdensdruk die iemand ervaart. Om dat goed te onderzoeken is het belangrijk dat professionals zelf expertise hebben over wanneer een hulpvraag urgent kan zijn en een veilige setting kunnen creëren om over (urgente) problemen te vertellen. En als een hulpvraag als niet urgent wordt beoordeeld is het belangrijk dat je in contact blijft, zodat klachten niet verergeren.

We ontdekten dat er ook al veel mogelijkheden zijn in wat je tijdens het wachten kan doen, maar niet iedereen daarvan op de hoogte is. En in andere werkvelden vind je toepassingen waar in de zorg ook behoefte aan is. Daar liggen kansen die nog benut kunnen worden.