Actueel - Jongerenparticipatie

10 tips over hoe je jongeren het beste kunt bereiken

Via hun smartphone, dus via social media (Instagram, tik tok bijvoorbeeld). Zorg voor beknopte informatie en geef aan waar ze zo nodig meer informatie over het onderwerp kunnen vinden. Google is de zoekmachine waar jongeren veel mee opzoeken. Zorg dat […]

Rapport Gelijkwaardig, eigen en wijs

Het rapport schetst wat de inzet van ervaringsdeskundigen oplevert en wat er nog te verbeteren valt. En wat zijn wij trots dat JPA-er Kadi heeft meegeholpen aan dit onderzoek. Niet alleen door haar eigen ervaringen te delen, maar ook door […]