Kati Varkevisser

Ondersteuner JPA
06 83531831
k.varkevisser@clientenbelangamsterdam.nl

Bio Kati Varkevisser

Mijn passie voor (jeugd)hulp komt vooral door mijn interesse voor mensen en door mijn persoonlijke ervaringen met (jeugd)zorg, passend onderwijs en mantelzorg.
Als ouder liep ik er vaak tegen aan dat ik ook hulpverlener moet zijn en de hulpvraag voor mijn kind in kaart moest brengen, hoewel ik eigenlijk alleen maar moeder wilde zijn. Ook dat ik als ouder met mijn ervaringen en zorgen haast nergens terecht kon stak mij.

Vaak hebben cliënten en familie geen inbreng in beleid. Gelukkig kan het op het gebied van jeugdhulp in Amsterdam nu wel via het Jeugdplatform. Zodoende ben ik erg blij als belangenbehartiger ouders en jeugdigen een stem te kunnen geven. Dankzij jullie ervaringen en verhalen (en die van professionals) kunnen wij informatie verzamelen, zodat een goed advies naar de gemeente uitgebracht kan worden.