Als je dringend hulp nodig hebt kan je voorrang krijgen op de wachtlijst. Er wordt dan ingeschat of jouw situatie urgent is. Maar wat verstaan wij onder ‘urgent’ en wat zou moeten meewegen om voorrang te krijgen? Daar zijn de meningen over verdeeld. Wij zijn benieuwd naar hoe jongeren en ouders hiernaar kijken.

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 21 maart
  • Tijd: vanaf 18.15 uur ben je welkom om mee te eten en tussen 19.00 – 21.00 uur is de bijeenkomst
  • Voor wie: jongeren (13 – 23 jaar) en ouders die met jeugdhulp te maken hebben (gehad)
  • Locatie: kantoor Cliëntenbelang Amsterdam, Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam
  • Als dank krijg je een vergoeding van 15 euro

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Bij te veel aanmeldingen maken we een selectie op basis van diversiteit.

Aanmelden

Heb je interesse om mee te doen? Via onderstaande knop kan je je online aanmelden. Wil je meer informatie? Dan kan je terecht bij Zarina via 0683531807 of zarina@jeugdplatformamsterdam.nl

Voorrang op wachtlijsten

Eerder zijn we al met jongeren en ouders in gesprek gegaan over de begrippen kwetsbaarheid en normaliseren. Daaruit bleek o.a. dat kwetsbaarheid een dynamisch begrip is en kan veranderen. Het is dus belangrijk om regelmatig te blijven checken hoe het gaat tijdens het wachten. Ook wat we verstaan onder normaal en wanneer er sprake is van een probleem kan verschillen per persoon.

In deze bijeenkomst gaan we een stap verder en willen we onderzoeken wat jongeren en ouders onder ‘urgent’ verstaan en wat zou moeten meewegen om voorrang te krijgen. Dat kan professionals helpen om aan de start en tussentijds betere inschattingen te maken.

De gemeente is bezig met het maken van een afwegingskader voor voorrang. De uitkomsten uit deze bijeenkomst helpen om dit afwegingskader te laten aansluiten op jongeren en ouders. Een aantal professionals/beleidsmedewerkers zijn ook aanwezig.