Uit verhalen van pleegouders horen wij dat pleegouders vaak lang moeten wachten op een pleegkind. Dat vinden wij opvallend, omdat we ook horen dat er te weinig pleegouders zijn en er lange wachtlijsten zijn om in een pleeggezin geplaatst te worden. Dit willen wij graag verder onderzoeken onder pleegouders in de regio Amsterdam. Wil jij voor ons deze korte vragenlijst invullen?

Aanleiding

In januari 2022 organiseerde wij een pleegoudertafel met wethouder Simone Kukenheim. Daar vertelden 4 ouders over hun ervaringen en uitdagingen als pleegouder en kwam het wachten op een pleegkind ook ter sprake. Hier ligt mogelijk een kans om wachtlijsten voor pleegzorg korter te maken, dus willen we dit graag verder onderzoeken.

Lees hier meer over de pleegoudertafel.

Wat gaan we met deze informatie doen?

Als we weten hoe groot het probleem is en waarom het plaatsen van een pleegkind lang duurt, kunnen we samen kijken naar hoe we dat anders kunnen inrichten. Hiervoor werken we ook samen met de gemeente Amsterdam om te kijken welke rol zij hierin kunnen vervullen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kan je terecht bij Nickey via vandenberg@st-alexander.nl of 0612229437