In gesprek met statushouders

Themabijeenkomst

Op 23 maart mochten wij aansluiten bij een bijeenkomst van de Klankbordgroep Vluchtelingen (KVA). Ook Jeugdbescherming, OKT en de gemeente waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over de negatieve beeldvorming die statushouders hebben over jeugdhulp en jeugdbescherming. Het was een leerzame bijeenkomst die veel inzichten en een samenwerking opleverde.

Elkaar beter leren kennen

Uit de gesprekken bleek dat statushouders niet voldoende op de hoogte zijn over hoe de hulp en zorg voor kinderen in Nederland geregeld is. En dat jeugdhulpprofessionals te weinig inzicht hebben in de leefwereld van statushouders. In deze bijeenkomst werd een start gemaakt om meer over elkaar te weten te komen.

Tips van statushouders

  • Geen structurele gesprekken en vragenlijsten. Geef ons de ruimte om onszelf te uiten en zorg dat wij ons niet hoeven te verdedigen. Wees geduldig, want het gaat soms veel te snel. Neem de tijd om een vertrouwensband op te bouwen. Wees nieuwsgierig, vraag door en luister goed. En leg duidelijk uit waarom bepaald gedrag niet normaal is. Wees niet te streng en geef meer ruimte om fouten te maken.
  • Maak gebruik van sleutelfiguren en betrek familieleden
  • Nieuwkomers hebben behoefte aan duidelijke informatie over organisaties. Wat zijn de regels, wanneer gebeurt wat en wat zijn de verwachtingen? Stel ze hierin ook gerust en maak duidelijk dat je er voor hun bent.
  • Betere voorlichting over opvoeden en de zorgstructuur in Nederland. Neem de manier waarop kinderen in Nederland worden opgevoed mee in de inburgeringscursus.
  • Deel ook succeservaringen

Gezinnen uit Syrië en Eritrea

Twee leden van de KVA presenteerden tijdens de bijeenkomst hoe de opvoeding, het zorgstelsel en de verhouding met de overheid er in hun land van herkomst uitziet. Lees hier de presentaties.