Onderzoek Passend onderwijs

30 mei 2023

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Passend onderwijs zou dat mogelijk moeten maken. Toch blijkt de praktijk vaak ingewikkelder. En komen sommige kinderen en jongeren zelfs thuis te zitten. In dit onderzoek zoeken we samen met jongeren en ouders naar verbeterpunten om onderwijs beter te laten aansluiten. Maar wat is Passend onderwijs eigenlijk? Hoe wordt het beleefd? En wat vind onze adviesgroep?

Wat is Passend onderwijs?

Het is niet voor iedereen duidelijk wat passend onderwijs is. Want anders dan de naam doet vermoeden vallen niet alle vormen van ondersteuning om onderwijs passend te maken ook onder Passend onderwijs. In eerste instantie is de school zelf verplicht om leerlingen ondersteuning te bieden. Dat aanbod kan verschillen per school en valt onder de basisondersteuning.

Als er meer ondersteuning nodig is dan de school zelf kan bieden kan er extra ondersteuning geboden worden vanuit het Samenwerkingsverband. Dat valt onder Passend onderwijs. Er wordt dan een ondersteuningsplan opgesteld met afspraken.

Minder kinderen naar het speciaal onderwijs

Eén van de ideeën achter Passend onderwijs is dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs hoeven, omdat ze extra ondersteuning krijgen op het regulier onderwijs. In het nieuws en van leraren horen we dat het lastig is om met veel leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in grote klassen goed onderwijs te bieden. Zij missen daarin de expertise om goed met een neurodiverse klas om te gaan. Daar gaat het ook vaak mis. Door onbegrip worden ondersteuningsbehoeften van sommige leerlingen niet (h)erkend en krijgen dan ook niet de passende ondersteuning die nodig is. Passend onderwijs wordt ook ingezet om docenten te trainen.

Meer aandacht voor Passend onderwijs

We horen veel signalen over de onbekendheid van Passend onderwijs en dat het nog niet overal even goed geregeld is. Ook weten veel kinderen, jongeren en ouders niet precies wat Passend onderwijs is. Met onze adviesgroep hebben we gebrainstormd wat we willen bereiken met dit onderzoek. We kwamen tot de conclusie dat Passend onderwijs meer onder de aandacht gebracht moet worden. Dat is niet alleen een zaak voor beleidsmakers van de gemeente en samenwerkingsverbanden, maar voor iedereen! En ook dat we samen beter moeten bedenken wat structurele oorzaken zijn dat Passend onderwijs voor veel kinderen, jongeren en hun ouders onbekend, onzichtbaar en soms ook onbereikbaar is. Want daar willen we graag wat aan doen. Heb je tips voor ons? Ben je een jongere of ouder en wil je samen met ons optrekken? Neem dan contact op met Ivet (pieper@st-alexander.nl of 06-83929591).

Lees ook: Het verhaal van één van onze ouders dat inzicht geeft in hoe zij de zoektocht naar Passend onderwijs heeft beleefd.