Save the date: bijeenkomst voorrang op wachtlijsten

Op 21 maart willen wij in gesprek met jongeren en ouders over voorrang op wachtlijsten. Vanuit de ontwikkelagenda zijn de gemeente, aanbieders en JPA hierover in gesprek en zijn de meningen verdeeld. Wat vinden jongeren en ouders hierbij belangrijk? Hoe bepaal je wie eerder hulp nodig heeft? Wanneer is een hulpvraag urgent? En wat laat je daarin meewegen? 

Eerder zijn we al met jongeren en ouders in gesprek gegaan over de begrippen kwetsbaarheid en normaliseren. Daaruit bleek o.a. dat kwetsbaarheid een dynamisch begrip is en kan veranderen. Het is dus belangrijk om regelmatig te blijven checken hoe het gaat tijdens het wachten. Ook wat we verstaan onder ‘normaal’ en wanneer er sprake is van een probleem kan verschillen per persoon.

In deze bijeenkomst gaan we een stap verder en willen we onderzoeken wat jongeren en ouders onder ‘urgent’ verstaan en wat zou moeten meewegen om voorrang te krijgen. Dat kan professionals helpen om aan de start en tussentijds betere inschattingen te maken.

Heb jij hier ideeën over en wil jij graag meedenken? Dan kan je contact opnemen met Zarina via 0683531807 of zarina@jeugdplatformamsterdam.