Top 5 signalen voorjaar 2022

Juli 2022

Het afgelopen half jaar hebben we weer onze oren en ogen open gehouden voor het verzamelen van signalen over wat er speelt in de stad op het gebied van jeugdhulp en passend onderwijs. Dit zijn de top 5 onderwerpen waarover wij in de periode januari t/m juni 2022 signalen hebben opgevangen: jeugdbescherming, wachten op jeugdhulp, passend onderwijs, corona en preventie.

1. Jeugdbescherming

De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat ouders die gevlucht zijn uit hun land van herkomst hebben van de jeugdbescherming een duidelijk signaal.

2. Wachten op jeugdhulp

Er zijn lange wachttijden voor specialistische jeugdhulp. Ook in de pleegzorg zijn lange wachttijden, zowel voor pleegouders die graag een pleegkind willen als voor de kinderen die een pleeggezin zoeken. Schaarse middelen en personeelstekort maken het lastig om de wachttijden te verminderen. Ook maakt het verwijzen naar hulp dat niet passend is de wachttijd langer.

Met de adviesgroep hebben we in juni nagedacht over wat kan helpen tijdens het wachten. Hier lees je daar meer over.

3. Passend onderwijs

Het blijkt lastig te zijn om passend onderwijs goed te organiseren. Zo hoorden we dat de klassen vaak te groot zijn en dat scholen nog te weinig deskundigheid in huis hebben om passend onderwijs aan te bieden.

4. Corona

Corona zorgde bij sommige jongeren nog steeds voor paniek en angst voor schoolsluiting en lockdowns. Veel kinderen en jongeren, vooral de kwetsbaarste, hadden het mentaal zwaar door de coronamaatregelen. Toch hadden sommige jongeren ook ontdekt dat online onderwijs veel beter aansloot bij hun manier van leren.

5. Preventie

We horen veel positieve geluiden van de inzet van jongerenwerkers op scholen. Het laagdrempelige karakter en de vertrouwensband die jongerenwerkers met jongeren hebben kunnen ervoor zorgen dat problemen klein blijven en er extra hulp ingezet kan worden waar dat nodig is.