Actueel - Corona

Introductie Corona

Adviezen & acties Jong in Coronatijd (2021) Samen met Cliëntenbelang Amsterdam hebben we onderzocht wat de effecten van corona en de tweede lockdown heeft op jongeren in Noord-Holland. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn verwerkt in dit advies. 5 tips voor […]

Top 5 signalen voorjaar 2022

1. Jeugdbescherming De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat […]

Belangrijkste signalen 2021

Samenvatting Gevolgen van corona: jongeren en ouders ervaren nog steeds een mentale uitdaging en dat begint zijn tol te eisen. Over het online aanbieden van hulp en onderwijs en de kwaliteit daarvan zijn de meningen verdeeld. Bejegening: jongeren vinden het […]

Jong in coronatijd

We kregen 47 (bruikbare) reacties van jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit verschillende gemeenten in Noord-Holland, van Texel tot Haarlemmermeer.Van hen voelde 85 procent zich minder goed dan voor corona. Hoe dat er uit zag voor de jongeren, […]

5 tips voor online onderwijs

Zorg voor technische kennis en vaardigheden. Dit geldt voor zowel docenten als leerlingen. Door docenten worden er bijvoorbeeld maar weinig tools ingezet om een les interessant of interactief te maken. Zij beschikken dan niet over de technische kennis en vaardigheden […]

De eerste twee maanden van de coronacrisis

April 2020 Sinds 15 maart zijn scholen, verenigingen, cafés en bioscopen dicht en gelden allerlei coronamaatregelen, zoals zo veel mogelijk thuisblijven en anderhalve meter afstand houden. Wat is het effect hiervan op jongeren en ouders in Amsterdam? De coronamaatregelen hebben […]