Actueel - Onafhankelijke cliëntondersteuning

Introductie Onafhankelijke cliëntondersteuning

Adviezen & acties Brandbrief aan de gemeente Amsterdam (2021) De Adviesgroep van het Jeugdplatform heeft een brief gestuurd naar de gemeente omdat ze zich ernstige zorgen maakt over de onbekendheid en onvindbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning voor ouders en jeugd. Ook […]

Advies Buurtteams Amsterdam

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen Werk samen […]

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Breng het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning actief onder de aandacht bij jongeren en ouders. Maak het aanbod ook inzichtelijk voor professionals, zodat zij jongeren en ouders goed kunnen informeren. Zorg ook dat de […]