Actueel - Mantelzorg

Introductie Mantelzorg

Adviezen Zorg en ondersteuning aan jongeren en ouders van kinderen met autisme en hoge intelligentie (2020) We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise […]

Advies Buurtteams Amsterdam

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen Werk samen […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies Informele zorg

Samenvatting Belangrijkste aandachtspunten die wij hebben meegegeven waren: Vaak weten jongeren en ouders niet dat ze mantelzorg verlenen, laat staan kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording en voorlichting over mantelzorg en het […]