Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

In 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam een nieuw systeem om een sociale huurwoning te zoeken. Je kan dan punten verdienen om eerder in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En daar zijn ook voorwaarden en consequenties aan verbonden. Wij hebben schriftelijk gereageerd op het beleidsvoorstel toen het de inspraak in ging voor alle Amsterdammers.

Lees meer

Sinds maart 2020 heeft de corona-epidemie een grote impact op ons leven. In de eerste twee maanden hebben we in de gaten gehouden hoe jongeren en opvoeders de crisis beleefd hebben. Zij geven ook tips mee ter verbetering.

Lees meer

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Lees meer

De jeugdhulp wordt steeds duurder. De gemeente heeft al een aantal maatregelen voorgesteld om de kosten te drukken, maar wij vonden het ook interessant om te horen wat voor ideeën jongeren en ouders zelf hebben. Wij hebben gekeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen voor dure zorg.

Lees meer

Vanaf 2021 kunnen Amsterdammers met een ondersteuningsvraag terecht bij buurtteams. In dit advies geven wij aandachtspunten mee vanuit het perspectief van jongvolwassenen en gezinnen dat een belangrijke bijdrage kan leveren bij het verder aanscherpen van de plannen.

Lees meer

Advies mantelouders

November 2019

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Lees meer

We kregen signalen binnen van pleegouders die niet tevreden waren over de training, informatie en begeleiding die ze kregen. De kans op afhaken is dan groter, terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Het is belangrijk om de kans op afhaken zo klein mogelijk te maken. Met een groep pleegouders hebben we onderzocht wat behoeften zijn.

Lees meer

Bejegening in de jeugdhulp gaat over hoe je met elkaar omgaat in een hulpverleningsrelatie. Een goede omgang is belangrijk om hulp te laten slagen. Eigenlijk vind iedereen dit belangrijk, maar toch gaat dit niet altijd goed. Hoe komt dat en wat is er nodig om dat te verbeteren? Dat hebben wij onderzocht en verwerkt in dit advies.

Lees meer

In de Jeugdwet staan 5 ’transformatiedoelen’ over goede jeugdhulp. Maar wat vinden jongeren en ouders belangrijke uitgangspunten? De uitkomst zijn 5 punten die in dit advies zijn verwerkt. Vooral praten met en niet praten over is belangrijk.

Lees meer

Jongeren en ouders hebben recht op duidelijke en juiste informatie. Door de hoeveelheid online (des)informatie dat te vinden is op internet kan je makkelijk de weg kwijt raken, dus ligt er een taak bij gemeente en zorginstellingen om jongeren en ouders daarbij te ondersteunen. In dit advies zijn ervaringen en behoeften verzameld.

Lees meer

Het is prettig als iemand van buiten het gezin, die niet inhoudelijk bij de zorg betrokken is, kan meekijken en meedenken. Ook voor jongeren is het fijn om af en toe een deskundige gesprekspartner te hebben. Iemand waarmee ze open over ondersteuning en jeugdhulp kunnen praten en die ze – naast het advies van hun ouders – ook kan helpen uitzoeken wat de beste hulp voor ze is. Deze ondersteuning moet wel zichtbaar en goed geregeld zijn.

Lees meer

Vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om cliëntervaringen op te halen. Daarvoor heeft de gemeente Amsterdam een vragenlijst ontwikkeld en onze Adviesgroep gevraagd om mee te denken. Dat deden wij op taal, uitvoering en vormgeving, maar ook over de methodiek. Op- en aanmerkingen zijn verwerkt in dit advies.

Lees meer