Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Wij hebben gebrainstormd over een visie op privacy in de zorg vanuit de beleving van jongeren en ouders. Om tot deze visie te komen heeft de Adviesgroep van JPA stilgestaan bij een aantal kernpunten uit de notitie privacy. Als reactie op deze notitie delen wij onze visie in dit advies.

Lees meer

Met het nieuwe Meerjarenbeleidsplan ‘alle Amsterdammers doen mee’ presenteerde de gemeente Amsterdam in 2014 een nieuwe koers. De focus ligt nu op ontplooiing en ontwikkeling in plaats van stabilisatie en beheersing. Wij hebben op de onderdelen die betrekking hebben op jongeren en ouders advies uitgebracht.

Lees meer