Actueel - Wonen

Introductie Wonen

Adviezen Advies over wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren (2020)Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel […]

Overgang naar 18+

Voorbereiding op de overgang naar 18+ Als jongeren nog thuis wonen worden ze vaak wel goed voorbereid door hun ouders. Ook gaf één van onze jongeren aan dat ze bij het Jeugdplatform veel informatie heeft gekregen hierover. In hun omgeving […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies Beleidsvoorstel Sociale huurwoning zoeken

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Goed om te zien dat binnen dit nieuwe systeem meer aandacht is voor problematisch thuiswonende jongeren (starters) en andere groepen met kinderen Alle zoek- en situatiepunten verliezen bij het niet komen opdagen bij […]

Advies positie van pleegouders

Samenvatting Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren: goede matching tussen pleegouders en pleegzorgwerker goede en complete overdracht bij nieuwe pleegzorgwerker en nazorg na afloop van pleegzorg snelle besluitvorming bij een plaatsing, want dan […]

Advies pleegzorg

Samenvatting Wij pleiten in dit advies voor een meer vraaggerichte vorm van pleegzorg. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: meer tijd en aandacht voor een goede matching en het opbouwen van een vertrouwensrelatie betere verbinding en samenwerking tussen professionals en […]