Actueel - Pleegzorg

Introductie Pleegzorg

Adviezen & acties Oudertafel pleegouders (2022)Op maandag 10 januari hebben we een oudertafel georganiseerd waarin vier pleegouders hun ervaringen en knelpunten deelden met wethouder Simone Kukenheim. Het was een heel waardevol gesprek waaruit de wethouder verschillende punten heeft meegenomen om […]

Top 5 signalen voorjaar 2022

1. Jeugdbescherming De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Oudertafel pleegouders

Alle vier de ouders vinden het geweldig om pleegouder te kunnen zijn, maar lopen ook tegen enkele knelpunten aan. Ze hopen hier in de toekomst verbetering in te zien. Uit de verhalen van de vier ouders is een duidelijke rode […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies positie van pleegouders

Samenvatting Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren: goede matching tussen pleegouders en pleegzorgwerker goede en complete overdracht bij nieuwe pleegzorgwerker en nazorg na afloop van pleegzorg snelle besluitvorming bij een plaatsing, want dan […]

Advies pleegzorg

Samenvatting Wij pleiten in dit advies voor een meer vraaggerichte vorm van pleegzorg. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: meer tijd en aandacht voor een goede matching en het opbouwen van een vertrouwensrelatie betere verbinding en samenwerking tussen professionals en […]