Actueel - Omgaan met elkaar

Introductie Omgaan met elkaar

De 5 meest recente tips & adviezen Advies Diversiteit in de jeugdhulp (2022)De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we […]

Jongerentafel met wethouder Moorman

Het doel is vooral het vergroten van begrip bij de gemeente voor de leefwereld en ervaringskennis van jongeren. Zoek samen naar passende hulp Jongere N. vertelde dat de jeugdhulpverlening weinig continuïteit bood. Hij had iemand nodig om een band mee […]

Signalen 2022

De thema’s waar we in 2022 het meest over gehoord hebben zijn in posters verwerkt en met onze adviesgroep besproken. De signalen die we ophalen verwerken wij in adviezen aan de gemeente en helpen ons om te beslissen waar we […]

Advies hulp op en via school

Vertrouwen De belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om open te zijn over problemen en hulp te vragen is vertrouwen. We hoorden verschillende redenen die het lastig maken om personen op school in vertrouwen te nemen, maar ook welke voorwaarden de leerlingen […]

Advies diversiteit in de hulp aan nieuwkomers

Zowel hulpverleners als nieuwkomers weten te weinig over elkaars cultuur om goed op elkaar aan te sluiten. Hierdoor ontstaat miscommunicatie, angst en weerstand. Door kennis over culturen te delen kan je meer begrip creëren en wordt het makkelijker om samen […]

Advies Diversiteit in de jeugdhulp

Een brede benadering Bij diversiteit denk je al snel aan verschillen in cultuur of etniciteit, maar dat is volgens ons een te smalle benadering. In een stad zo divers als Amsterdam komen hulpverleners immers veel verschillende cliënten tegen. Cliënten die […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Belangrijkste signalen 2021

Samenvatting Gevolgen van corona: jongeren en ouders ervaren nog steeds een mentale uitdaging en dat begint zijn tol te eisen. Over het online aanbieden van hulp en onderwijs en de kwaliteit daarvan zijn de meningen verdeeld. Bejegening: jongeren vinden het […]

Geslaagde TEDx Amsterdam Salon: de mens achter het label

Twee verhalen over stigma’s en vooroordelen die gehoord moeten worden. Want deze verhalen raken, inspireren en leren je anders naar mensen met een ‘label’ te kijken. Niet alleen een must see voor hulpverleners en beleidsmakers, maar voor iedereen die zijn/haar medemens beter […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]