Actueel - Omgaan met elkaar

Introductie Omgaan met elkaar

De 5 meest recente tips & adviezen Advies Diversiteit in de jeugdhulp (2022)De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we […]

Advies Diversiteit in de jeugdhulp

Een brede benadering Bij diversiteit denk je al snel aan verschillen in cultuur of etniciteit, maar dat is volgens ons een te smalle benadering. In een stad zo divers als Amsterdam komen hulpverleners immers veel verschillende cliënten tegen. Cliënten die […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Belangrijkste signalen 2021

Samenvatting Gevolgen van corona: jongeren en ouders ervaren nog steeds een mentale uitdaging en dat begint zijn tol te eisen. Over het online aanbieden van hulp en onderwijs en de kwaliteit daarvan zijn de meningen verdeeld. Bejegening: jongeren vinden het […]

Geslaagde TEDx Amsterdam Salon: de mens achter het label

Twee verhalen over stigma’s en vooroordelen die gehoord moeten worden. Want deze verhalen raken, inspireren en leren je anders naar mensen met een ‘label’ te kijken. Niet alleen een must see voor hulpverleners en beleidsmakers, maar voor iedereen die zijn/haar medemens beter […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies bejegening

Samenvatting In drie bijeenkomsten zijn wij met jongeren, ouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers in gesprek gegaan over dit onderwerp. Dit zorgde voor meer begrip voor elkaar. Een aantal inzichten waren: Hulpverlening is maatwerk. Veel hangt af van de klik tussen […]

Advies: Maak de jeugdhulp transformatieproof!

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te […]

Advies Informele zorg

Samenvatting Belangrijkste aandachtspunten die wij hebben meegegeven waren: Vaak weten jongeren en ouders niet dat ze mantelzorg verlenen, laat staan kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording en voorlichting over mantelzorg en het […]