Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Introductie Jeugdhulpbeleid

Overzicht: adviezen & activiteiten

Jeugdhulpbeleid gaat niet over één soort hulp of over één doelgroep. Het gaat over overkoepelende onderwerpen die met jeugdhulp te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de jeugdhulp in Amsterdam geregeld is, wat er wel/niet is qua hulp of bijvoorbeeld wachttijden. Hier lees je wat wij de afgelopen jaren geadviseerd en gedaan hebben rondom dit onderwerp.

Lees meer

Door personeelstekort en bezuinigingen is te verwachten dat wachtlijsten gaan oplopen. Het is belangrijk om goed te beoordelen wanneer iemand voorrang nodig heeft en dat aanbieders handvaten meekrijgen om dat goed en langs dezelfde lijn te beoordelen. Dat helpt om de meest kwetsbaren op tijd te helpen. Met jongeren en ouders hebben we verkend wat zij onder een ‘urgente hulpvraag’ verstaan en wat maakt dat je wel kan wachten op hulp.

Lees meer

Overgang naar 18+

November 2022

In november kwam Duco Stuurman, stedelijk directeur sociaal domein, langs bij onze adviesgroep. Omdat hij naast jeugdhulp ook leiding geeft aan andere afdelingen binnen de gemeente zijn wij in gesprek gegaan over de overgang naar 18+. Daarin is de Big 5 voor een stabiele basis voor ons het uitgangspunt: support, wonen, school/werk, inkomen en welzijn/zorg.

Lees meer

De gemeente wil jeugdhulp en preventie anders gaan inrichten in Amsterdam. JPA is hierbij betrokken en maakt zich zorgen over de impact van bepaalde keuzes die hierin gemaakt worden. Naast onze zorgen zien wij ook positieve ontwikkelingen, zoals de aandacht voor diversiteit en samenwerking. In dit advies attenderen wij de gemeente op zes belangrijke aandachtspunten voor jeugdigen en ouders.

Lees meer

Het afgelopen half jaar hebben we weer onze oren en ogen open gehouden voor het verzamelen van signalen over wat er speelt in de stad op het gebied van jeugdhulp en passend onderwijs. Dit zijn de top 5 onderwerpen waarover wij in de periode januari t/m juni 2022 signalen hebben opgevangen: jeugdbescherming, wachten op jeugdhulp, passend onderwijs, corona en preventie.

Lees meer

Wachten op jeugdhulp is erg vervelend, maar bijna onvermijdelijk in deze tijd van schaarste en personeelstekort. Vaak wacht je al een tijd voordat je voor hulp aanklopt en duurt het nog lang voordat je kan beginnen. Je kan het een beetje vergelijken met wachten op het vliegveld. Met onze adviesgroep hebben we nagedacht over creatieve oplossingen tijdens het wachten.

Lees meer

In maart stond de adviesgroep in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen aan onze leden wat zij in hun verkiezingsprogramma zouden zetten over jeugdhulp, passend onderwijs en veiligheid. En zo zijn de verkiezingsposters van partij JPA Adviesgroep ontstaan!

Lees meer

De beleidsregels zouden het makkelijker moeten maken om een maatwerkbeslissing te nemen. Ook voor jongeren en ouders zijn de beleidsregels handig, omdat zij hiermee kunnen lezen wat uitgangspunten en grenzen in de jeugdhulp zijn. Wij zijn blij dat er nu beleidsregels zijn en dat wij op meerdere momenten in het proces zijn betrokken.

Lees meer

Hoe houdt de gemeente Amsterdam in de gaten of zorgprofessionals hun werk goed doen? Dat was een vraag die leefde bij de Adviesgroep van het Jeugdplatform. Zij hebben deze vraag daarom ingediend als portaalvraag bij KeTJAA (Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland). Die heeft uiteindelijk besloten dat de Adviesgroep dit zelf mocht gaan onderzoeken!

Lees meer

Om advies te kunnen geven vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouders verzamelen wij signalen uit de stad over jeugdhulp en passend onderwijs. In 2021 gingen de belangrijkste signalen over de gevolgen van corona, bejegening, overgang naar volwassenheid en het jeugdstelsel.

Lees meer

Wij geven advies aan de gemeente over hoe jeugdhulp en passend onderwijs verbeterd kan worden, zodat kinderen, jongeren en ouders beter geholpen worden. Omdat veranderingen niet altijd zichtbaar zijn vroegen wij ons af hoe de gemeente onze invloed ervaart. Want wat levert het eigenlijk op als je meepraat?

Lees meer

Advies Normaliseren

Augustus 2021

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle Amsterdamse kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Omdat opgroeien met vallen en opstaan gaat investeert de gemeente in een sterke sociale basis. Maar wat is een ‘zo normaal mogelijk’ leven eigenlijk? En wat vinden jongeren en ouders belangrijk hierin? Dit hebben we onderzocht en in dit advies verwerkt.

Lees meer