Actueel - Adviezen

Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en […]

Advies Doelgroepenvervoer

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Ouders vinden het prettiger als zij bij één vervoerder terecht kunnen, ongeacht waar een kind naartoe moet Regionaal vervoer zou makkelijker geregeld moeten worden, o.a. voor kinderen en jongeren die in een andere […]

Advies Transformatie-agenda

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: We missen de manieren waarop ouders en jongeren zelf de regie kunnen nemen op momenten dat zij het niet eens zijn in de hulpverlening, zoals onafhankelijke cliëntondersteuning en laagdrempelige, onafhankelijke en makkelijk vindbare […]

Advies Vechtscheidingen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Bestempel een vechtscheiding niet direct als kindermishandeling Het zou goed zijn wanneer kinderen in een scheidingssituatie een onafhankelijk ‘maatje’ krijgen. Op die manier kan de stem van het kind worden gehoord, en kunnen […]

Advies Kinderrechtenchecklist

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: De checklist lijkt meer gericht op ouders dan op jongeren. Een idee uit de Adviesgroep is de insteek ‘Is jouw omgeving kinderrechtenproof?’ waarbij kinderen kunnen aankruisen wat bij hun van toepassing is Het […]

Advies Informele zorg

Samenvatting Belangrijkste aandachtspunten die wij hebben meegegeven waren: Vaak weten jongeren en ouders niet dat ze mantelzorg verlenen, laat staan kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording en voorlichting over mantelzorg en het […]

Advies Privacy in de zorg

Samenvatting Onze visie op privacy in de zorg: Wij zien graag meer duidelijkheid over de looptijd waarin gegevens worden bewaard en op welk niveau gegevens worden geregistreerd (op kindniveau of gezinsniveau) Het delen van informatie roept zowel positieve als negatieve […]

Advies Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Cliënten en burgers moeten betrokken worden bij de koersverandering, zodat de boodschap gaat leven. Zorg voor goede, actieve en duidelijke communicatie Het aanspreken van het eigen netwerk is wel wenselijk, maar daar zal […]