Actueel - Adviezen

Advies Buurtteams Amsterdam

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen Werk samen […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies positie van pleegouders

Samenvatting Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren: goede matching tussen pleegouders en pleegzorgwerker goede en complete overdracht bij nieuwe pleegzorgwerker en nazorg na afloop van pleegzorg snelle besluitvorming bij een plaatsing, want dan […]

Advies bejegening

Samenvatting In drie bijeenkomsten zijn wij met jongeren, ouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers in gesprek gegaan over dit onderwerp. Dit zorgde voor meer begrip voor elkaar. Een aantal inzichten waren: Hulpverlening is maatwerk. Veel hangt af van de klik tussen […]

Advies: Maak de jeugdhulp transformatieproof!

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te […]

Advies informatievoorziening

Samenvatting Wat valt op bij het zoeken naar informatie: Informatie is wel te vinden, maar is gefragmenteerd en sluit niet goed op elkaar aan. Hierdoor wordt een ‘van het kastje naar de muur’ situatie gecreëerd Het werkt drempelverhogend als jongeren […]

Advies onafhankelijke cliëntondersteuning

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Breng het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning actief onder de aandacht bij jongeren en ouders. Maak het aanbod ook inzichtelijk voor professionals, zodat zij jongeren en ouders goed kunnen informeren. Zorg ook dat de […]

Advies Vragenlijst cliëntervaringen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Het doel van de vragenlijst is nog niet helemaal duidelijk: wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten? Wij herkennen niet alle thema’s (die verplicht zijn gesteld vanuit de Jeugdwet) terug in de […]

Advies pleegzorg

Samenvatting Wij pleiten in dit advies voor een meer vraaggerichte vorm van pleegzorg. Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: meer tijd en aandacht voor een goede matching en het opbouwen van een vertrouwensrelatie betere verbinding en samenwerking tussen professionals en […]

Advies wachttijden en wachtlijsten

Samenvatting Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten Informeer jongeren en […]

Advies Ouder- en Kindteams

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Maak het telefonisch bereiken van het OKT laagdrempelig (gratis en lokaal) en bemand door goed geschoolde medewerkers Wees zichtbaar op school (met aansprekend communicatiemateriaal) en zorg voor duidelijke informatie over het OKT Zet […]

Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en […]