Actueel - Adviezen

Voorrang op wachtlijsten

Lijdensdruk is leidend Een belangrijk inzicht is dat de lijdensdruk dat iemand ervaart leidend is. Dat betekent dat het belangrijk is dat er gevraagd wordt hoe iemand de klachten en de gevolgen zelf ervaart. Er wordt opgemerkt dat er vaak […]

Advies over stelselwijzigingen 2024 – 2027

Bezuinigingen Voorheen vulde de gemeente het budget voor jeugdhulp aan met andere potjes. Dat kan niet meer en dus moet de gemeente jeugdhulp nu met minder geld organiseren. Dit betekent dat jeugdigen en ouders minder lang en intensief ondersteuning vanuit […]

Advies diversiteit in de hulp aan nieuwkomers

Zowel hulpverleners als nieuwkomers weten te weinig over elkaars cultuur om goed op elkaar aan te sluiten. Hierdoor ontstaat miscommunicatie, angst en weerstand. Door kennis over culturen te delen kan je meer begrip creëren en wordt het makkelijker om samen […]

Advies Diversiteit in de jeugdhulp

Een brede benadering Bij diversiteit denk je al snel aan verschillen in cultuur of etniciteit, maar dat is volgens ons een te smalle benadering. In een stad zo divers als Amsterdam komen hulpverleners immers veel verschillende cliënten tegen. Cliënten die […]

Advies beleidsregels jeugdhulp

Samenvatting Omdat wij al vanaf een vroeg stadium zijn betrokken bij het maken van de beleidsregels zijn veel (tekstuele) aandachtspunten al meegenomen. In dit advies hebben wij toegelicht wat goede punten zijn in de beleidsregels en wat nog aandachtspunten zijn […]

Advies Heroriëntatie preventie

Samenvatting Een bredere visie Het valt ons op dat de visie op preventie in de heroriëntatie zich voornamelijk richt op de inrichting van het preventieve landschap en dat een duidelijk inhoudelijke visie mist. Vooral met de brede opgave die aanbieder […]

Advies Normaliseren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen op school, vrijetijd- en sportactiviteiten. Wees er bewust van dat de maatschappij het begrip ‘’normaal’’ te smal definieert. Hulpverleners, opvoeders en leraren moeten diversiteit […]

Advies Kwetsbaarheid

“Kwetsbaarheid is als een kerstbal”. Een kerstbal zal namelijk met weinig kracht al breken. En een kwetsbaar iemand kan ook makkelijk breken.” Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Kwetsbaarheid is een dynamisch begrip waar geen vaste criteria aan verbonden […]

Advies Preventie

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor overbruggingszorg voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en maak duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is Er wordt preventief aanbod gemist waar wel behoefte aan is, zoals anti-agressie training voor […]

Adviezen Jeugdverordening

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies Beleidsvoorstel Sociale huurwoning zoeken

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Goed om te zien dat binnen dit nieuwe systeem meer aandacht is voor problematisch thuiswonende jongeren (starters) en andere groepen met kinderen Alle zoek- en situatiepunten verliezen bij het niet komen opdagen bij […]