Actueel - Adviezen

Advies Normaliseren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen op school, vrijetijd- en sportactiviteiten. Wees er bewust van dat de maatschappij het begrip ‘’normaal’’ te smal definieert. Hulpverleners, opvoeders en leraren moeten diversiteit […]

Advies Kwetsbaarheid

“Kwetsbaarheid is als een kerstbal”. Een kerstbal zal namelijk met weinig kracht al breken. En een kwetsbaar iemand kan ook makkelijk breken.” Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Kwetsbaarheid is een dynamisch begrip waar geen vaste criteria aan verbonden […]

Advies Preventie

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor overbruggingszorg voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en maak duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is Er wordt preventief aanbod gemist waar wel behoefte aan is, zoals anti-agressie training voor […]

Adviezen Jeugdverordening

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies Beleidsvoorstel Sociale huurwoning zoeken

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Goed om te zien dat binnen dit nieuwe systeem meer aandacht is voor problematisch thuiswonende jongeren (starters) en andere groepen met kinderen Alle zoek- en situatiepunten verliezen bij het niet komen opdagen bij […]

Advies creatieve oplossingen voor dure zorg

Samenvatting 5 creatieve oplossingen voor dure zorg volgens jongeren en ouders zijn: Beter samenwerken en afstemmen binnen de jeugdhulp, maar ook domein overstijgend Richt je op preventie. Voorkomen, maar ook kleine problemen klein houden Meer PGB’s verstrekken zodat mensen zelf […]

Advies Buurtteams Amsterdam

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen Werk samen […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies positie van pleegouders

Samenvatting Dit heb ik nodig om mijn taak als pleegouder goed te kunnen uitvoeren: goede matching tussen pleegouders en pleegzorgwerker goede en complete overdracht bij nieuwe pleegzorgwerker en nazorg na afloop van pleegzorg snelle besluitvorming bij een plaatsing, want dan […]

Advies bejegening

Samenvatting In drie bijeenkomsten zijn wij met jongeren, ouders, professionals, onderzoekers en beleidsmakers in gesprek gegaan over dit onderwerp. Dit zorgde voor meer begrip voor elkaar. Een aantal inzichten waren: Hulpverlening is maatwerk. Veel hangt af van de klik tussen […]

Advies: Maak de jeugdhulp transformatieproof!

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te […]