Actueel - Jeugdbeleid

Introductie Jeugdhulpbeleid

De 5 meest recente adviezen Advies stelselwijzigingen 2024 – 2027 (2022)De gemeente wil jeugdhulp en preventie anders gaan inrichten in Amsterdam. JPA is hierbij betrokken en maakt zich zorgen over de impact van bepaalde keuzes die hierin gemaakt worden. Naast […]

Voorrang op wachtlijsten

Lijdensdruk is leidend Een belangrijk inzicht is dat de lijdensdruk dat iemand ervaart leidend is. Dat betekent dat het belangrijk is dat er gevraagd wordt hoe iemand de klachten en de gevolgen zelf ervaart. Er wordt opgemerkt dat er vaak […]

Overgang naar 18+

Voorbereiding op de overgang naar 18+ Als jongeren nog thuis wonen worden ze vaak wel goed voorbereid door hun ouders. Ook gaf één van onze jongeren aan dat ze bij het Jeugdplatform veel informatie heeft gekregen hierover. In hun omgeving […]

Advies over stelselwijzigingen 2024 – 2027

Bezuinigingen Voorheen vulde de gemeente het budget voor jeugdhulp aan met andere potjes. Dat kan niet meer en dus moet de gemeente jeugdhulp nu met minder geld organiseren. Dit betekent dat jeugdigen en ouders minder lang en intensief ondersteuning vanuit […]

Top 5 signalen voorjaar 2022

1. Jeugdbescherming De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Advies beleidsregels jeugdhulp

Samenvatting Omdat wij al vanaf een vroeg stadium zijn betrokken bij het maken van de beleidsregels zijn veel (tekstuele) aandachtspunten al meegenomen. In dit advies hebben wij toegelicht wat goede punten zijn in de beleidsregels en wat nog aandachtspunten zijn […]

Kwaliteit van de jeugdhulp

Twee leden uit onze adviesgroep, Maya en Kadi, zijn onder begeleiding van Mamtaz met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Samen hebben ze nagedacht over de onderzoeksvragen en hoe ze het beste antwoord kunnen krijgen. Uitkomsten Uit de resultaten van […]

Belangrijkste signalen 2021

Samenvatting Gevolgen van corona: jongeren en ouders ervaren nog steeds een mentale uitdaging en dat begint zijn tol te eisen. Over het online aanbieden van hulp en onderwijs en de kwaliteit daarvan zijn de meningen verdeeld. Bejegening: jongeren vinden het […]

Advies Normaliseren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen op school, vrijetijd- en sportactiviteiten. Wees er bewust van dat de maatschappij het begrip ‘’normaal’’ te smal definieert. Hulpverleners, opvoeders en leraren moeten diversiteit […]