Actueel - Jeugdbeleid

Introductie Jeugdhulpbeleid

De 5 meest recente adviezen Advies over Normaliseren (2021)De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat alle Amsterdamse kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien. Maar wat is een ‘zo normaal mogelijk’ leven eigenlijk? En wat vinden jongeren en ouders belangrijk hierin? […]

Advies Normaliseren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen op school, vrijetijd- en sportactiviteiten. Wees er bewust van dat de maatschappij het begrip ‘’normaal’’ te smal definieert. Hulpverleners, opvoeders en leraren moeten diversiteit […]

Advies Kwetsbaarheid

“Kwetsbaarheid is als een kerstbal”. Een kerstbal zal namelijk met weinig kracht al breken. En een kwetsbaar iemand kan ook makkelijk breken.” Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Kwetsbaarheid is een dynamisch begrip waar geen vaste criteria aan verbonden […]

Advies Preventie

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor overbruggingszorg voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en maak duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is Er wordt preventief aanbod gemist waar wel behoefte aan is, zoals anti-agressie training voor […]

Adviezen Jeugdverordening

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij […]

Advies creatieve oplossingen voor dure zorg

Samenvatting 5 creatieve oplossingen voor dure zorg volgens jongeren en ouders zijn: Beter samenwerken en afstemmen binnen de jeugdhulp, maar ook domein overstijgend Richt je op preventie. Voorkomen, maar ook kleine problemen klein houden Meer PGB’s verstrekken zodat mensen zelf […]

Advies Buurtteams Amsterdam

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nog weinig kennis over jongvolwassenen. Medewerkers van de buurtteams zouden een training (door ervaringsdeskundigen) kunnen volgen om hier meer kennis over op te doen Werk samen […]

Advies: Maak de jeugdhulp transformatieproof!

Zie je mij? Mijn relaxte tempo, mijn warrige gesprekken of mijn foute vrienden? Dit is waar ik nu ben, vanaf hier moet ik stapje voor stapje. Jouw wereld is ordelijk en logisch en theoretisch kloppend, maar voor mij een te […]

Advies Vragenlijst cliëntervaringen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Het doel van de vragenlijst is nog niet helemaal duidelijk: wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten? Wij herkennen niet alle thema’s (die verplicht zijn gesteld vanuit de Jeugdwet) terug in de […]

Advies wachttijden en wachtlijsten

Samenvatting Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten Informeer jongeren en […]