Actueel - Jeugdbeleid

Advies wachttijden en wachtlijsten

Samenvatting Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten Informeer jongeren en […]

Advies Ouder- en Kindteams

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Maak het telefonisch bereiken van het OKT laagdrempelig (gratis en lokaal) en bemand door goed geschoolde medewerkers Wees zichtbaar op school (met aansprekend communicatiemateriaal) en zorg voor duidelijke informatie over het OKT Zet […]

Advies Doelgroepenvervoer

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Ouders vinden het prettiger als zij bij één vervoerder terecht kunnen, ongeacht waar een kind naartoe moet Regionaal vervoer zou makkelijker geregeld moeten worden, o.a. voor kinderen en jongeren die in een andere […]

Advies Transformatie-agenda

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: We missen de manieren waarop ouders en jongeren zelf de regie kunnen nemen op momenten dat zij het niet eens zijn in de hulpverlening, zoals onafhankelijke cliëntondersteuning en laagdrempelige, onafhankelijke en makkelijk vindbare […]

Advies Informele zorg

Samenvatting Belangrijkste aandachtspunten die wij hebben meegegeven waren: Vaak weten jongeren en ouders niet dat ze mantelzorg verlenen, laat staan kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Er zal gewerkt moeten worden aan bewustwording en voorlichting over mantelzorg en het […]

Advies Privacy in de zorg

Samenvatting Onze visie op privacy in de zorg: Wij zien graag meer duidelijkheid over de looptijd waarin gegevens worden bewaard en op welk niveau gegevens worden geregistreerd (op kindniveau of gezinsniveau) Het delen van informatie roept zowel positieve als negatieve […]

Advies Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Cliënten en burgers moeten betrokken worden bij de koersverandering, zodat de boodschap gaat leven. Zorg voor goede, actieve en duidelijke communicatie Het aanspreken van het eigen netwerk is wel wenselijk, maar daar zal […]