Actueel - Veiligheid

Introductie Veiligheid

Adviezen & acties Jongerentafel (V)echtscheidingen Jongeren voelen zich vaak niet serieus genomen in een scheiding. En dat heeft o.a. te maken met hoe de hulpverlening en kinderrechters kinderen betrekken. Ze krijgen te veel op hun bord en voelen zich daarin […]

Voorrang op wachtlijsten

Lijdensdruk is leidend Een belangrijk inzicht is dat de lijdensdruk dat iemand ervaart leidend is. Dat betekent dat het belangrijk is dat er gevraagd wordt hoe iemand de klachten en de gevolgen zelf ervaart. Er wordt opgemerkt dat er vaak […]

Signalen 2022

De thema’s waar we in 2022 het meest over gehoord hebben zijn in posters verwerkt en met onze adviesgroep besproken. De signalen die we ophalen verwerken wij in adviezen aan de gemeente en helpen ons om te beslissen waar we […]

Advies hulp op en via school

Vertrouwen De belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om open te zijn over problemen en hulp te vragen is vertrouwen. We hoorden verschillende redenen die het lastig maken om personen op school in vertrouwen te nemen, maar ook welke voorwaarden de leerlingen […]

Advies diversiteit in de hulp aan nieuwkomers

Zowel hulpverleners als nieuwkomers weten te weinig over elkaars cultuur om goed op elkaar aan te sluiten. Hierdoor ontstaat miscommunicatie, angst en weerstand. Door kennis over culturen te delen kan je meer begrip creëren en wordt het makkelijker om samen […]

Top 5 signalen voorjaar 2022

1. Jeugdbescherming De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Jongerentafel (V)echtscheidingen

Samenvatting Het gaat vaak om ouders die al langer en op verschillende fronten problemen hebben. Een nare scheiding is er niet ineens en de gevolgen zijn dan ook niet ineens over. De rode draad is dat het belang van het […]

Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en […]

Advies Vechtscheidingen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Bestempel een vechtscheiding niet direct als kindermishandeling Het zou goed zijn wanneer kinderen in een scheidingssituatie een onafhankelijk ‘maatje’ krijgen. Op die manier kan de stem van het kind worden gehoord, en kunnen […]

Advies Kinderrechtenchecklist

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: De checklist lijkt meer gericht op ouders dan op jongeren. Een idee uit de Adviesgroep is de insteek ‘Is jouw omgeving kinderrechtenproof?’ waarbij kinderen kunnen aankruisen wat bij hun van toepassing is Het […]