Actueel - Informatievoorziening

Introductie Informatievoorziening

De 5 meest recente tips & adviezen 10 tips over hoe je jongeren het best kan bereiken (2021) Wij krijgen van professionals vaak de vraag: hoe kan je jongeren het best bereiken? Dus hebben we 10 tips verzameld die je […]

10 tips over hoe je jongeren het beste kunt bereiken

Via hun smartphone, dus via social media (Instagram, tik tok bijvoorbeeld). Zorg voor beknopte informatie en geef aan waar ze zo nodig meer informatie over het onderwerp kunnen vinden. Google is de zoekmachine waar jongeren veel mee opzoeken. Zorg dat […]

Adviezen Jeugdverordening

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies informatievoorziening

Samenvatting Wat valt op bij het zoeken naar informatie: Informatie is wel te vinden, maar is gefragmenteerd en sluit niet goed op elkaar aan. Hierdoor wordt een ‘van het kastje naar de muur’ situatie gecreëerd Het werkt drempelverhogend als jongeren […]

Advies Vragenlijst cliëntervaringen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Het doel van de vragenlijst is nog niet helemaal duidelijk: wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten? Wij herkennen niet alle thema’s (die verplicht zijn gesteld vanuit de Jeugdwet) terug in de […]

Advies wachttijden en wachtlijsten

Samenvatting Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten Informeer jongeren en […]

Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en […]

Advies Privacy in de zorg

Samenvatting Onze visie op privacy in de zorg: Wij zien graag meer duidelijkheid over de looptijd waarin gegevens worden bewaard en op welk niveau gegevens worden geregistreerd (op kindniveau of gezinsniveau) Het delen van informatie roept zowel positieve als negatieve […]