Actueel - Informatievoorziening

Introductie Informatievoorziening

De 5 belangrijkste tips & adviezen Overgang naar 18+ (2022) Voor een goede voorbereiding naar 18+ is het belangrijk dat jongeren en ouders goed geïnformeerd worden over waar een jongere mee te maken kan krijgen. Het is niet altijd duidelijk […]

Advies hulp op en via school

Vertrouwen De belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om open te zijn over problemen en hulp te vragen is vertrouwen. We hoorden verschillende redenen die het lastig maken om personen op school in vertrouwen te nemen, maar ook welke voorwaarden de leerlingen […]

Overgang naar 18+

Voorbereiding op de overgang naar 18+ Als jongeren nog thuis wonen worden ze vaak wel goed voorbereid door hun ouders. Ook gaf één van onze jongeren aan dat ze bij het Jeugdplatform veel informatie heeft gekregen hierover. In hun omgeving […]

10 tips over hoe je jongeren het beste kunt bereiken

Via hun smartphone, dus via social media (Instagram, tik tok bijvoorbeeld). Zorg voor beknopte informatie en geef aan waar ze zo nodig meer informatie over het onderwerp kunnen vinden. Google is de zoekmachine waar jongeren veel mee opzoeken. Zorg dat […]

Adviezen Jeugdverordening

Tot nu toe hebben we drie keer geadviseerd over de Jeugdverordening en de wijzigingen die daarin gemaakt werden. De Verordening gaat ook altijd de inspraak in voor alle Amsterdammers. De gemeente organiseert dan inspraakbijeenkomsten waar Amsterdammers konden meepraten en wij […]

Advies wonen in Amsterdam voor kwetsbare jongeren

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor meer continuïteit in de hulpverlening en biedt extra ondersteuning aan bij het zoeken van een woning (en de daarbij horende financiële kwesties). Maak de informatie over woningen vinden en behouden voor […]

Advies mantelouders

Samenvatting Kort samengevat is dit wat mantelouders nodig hebben: Begrip voor de zwaarte en de moeite en dat er geluisterd wordt naar de behoeften van ouders. Er is behoefte aan echte betrokkenheid, het gevoel dat je gehoord wordt, het gevoel […]

Advies informatievoorziening

Samenvatting Wat valt op bij het zoeken naar informatie: Informatie is wel te vinden, maar is gefragmenteerd en sluit niet goed op elkaar aan. Hierdoor wordt een ‘van het kastje naar de muur’ situatie gecreëerd Het werkt drempelverhogend als jongeren […]

Advies Vragenlijst cliëntervaringen

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Het doel van de vragenlijst is nog niet helemaal duidelijk: wat gaat de gemeente doen met de uitkomsten? Wij herkennen niet alle thema’s (die verplicht zijn gesteld vanuit de Jeugdwet) terug in de […]

Advies wachttijden en wachtlijsten

Samenvatting Kort samengevat zijn dit de belangrijkste aandachtspunten: Zorg dat het eerste gesprek (intake) binnen redelijke tijd plaats vindt op de instelling, zodat de urgentie kan worden bepaald en jongeren en ouders weten wat ze kunnen verwachten Informeer jongeren en […]