Actueel - Preventie

Introductie Preventie

Adviezen Advies Hulp op en via school (2022) De school maakt voor veel jongeren een groot deel uit van hun leefwereld. We weten dat scholen daarom een belangrijke rol spelen in het signaleren en bereiken van jongeren die op bepaalde […]

Jongerentafel met wethouder Moorman

Het doel is vooral het vergroten van begrip bij de gemeente voor de leefwereld en ervaringskennis van jongeren. Zoek samen naar passende hulp Jongere N. vertelde dat de jeugdhulpverlening weinig continuïteit bood. Hij had iemand nodig om een band mee […]

Voorrang op wachtlijsten

Lijdensdruk is leidend Een belangrijk inzicht is dat de lijdensdruk dat iemand ervaart leidend is. Dat betekent dat het belangrijk is dat er gevraagd wordt hoe iemand de klachten en de gevolgen zelf ervaart. Er wordt opgemerkt dat er vaak […]

Signalen 2022

De thema’s waar we in 2022 het meest over gehoord hebben zijn in posters verwerkt en met onze adviesgroep besproken. De signalen die we ophalen verwerken wij in adviezen aan de gemeente en helpen ons om te beslissen waar we […]

Advies hulp op en via school

Vertrouwen De belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om open te zijn over problemen en hulp te vragen is vertrouwen. We hoorden verschillende redenen die het lastig maken om personen op school in vertrouwen te nemen, maar ook welke voorwaarden de leerlingen […]

Advies over stelselwijzigingen 2024 – 2027

Bezuinigingen Voorheen vulde de gemeente het budget voor jeugdhulp aan met andere potjes. Dat kan niet meer en dus moet de gemeente jeugdhulp nu met minder geld organiseren. Dit betekent dat jeugdigen en ouders minder lang en intensief ondersteuning vanuit […]

Top 5 signalen voorjaar 2022

1. Jeugdbescherming De signalen die we hierover binnen kregen gingen vooral over onzorgvuldigheid bij (gedwongen) uithuisplaatsingen, tekortkoming in de rechtsbescherming van ouders en kinderen bij uithuisplaatsingen en de vele kritiek op de gesloten jeugdzorg. Daarnaast is het negatieve beeld dat […]

Manifest Jeugdhulp, Passend onderwijs en Veiligheid

#persoonlijkerejeugdhulp Wij willen persoonlijkere jeugdhulp waar jongeren en ouders niet meer benadeeld worden door bezuinigingen en wachtlijsten. Wij willen dat de werkomstandigheden van hulpverleners worden verbeterd, zodat zij voldoende tijd hebben om ons beter te leren kennen en langer betrokken […]

Advies Heroriëntatie preventie

Samenvatting Een bredere visie Het valt ons op dat de visie op preventie in de heroriëntatie zich voornamelijk richt op de inrichting van het preventieve landschap en dat een duidelijk inhoudelijke visie mist. Vooral met de brede opgave die aanbieder […]

Advies Preventie

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg voor overbruggingszorg voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst staan en maak duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is Er wordt preventief aanbod gemist waar wel behoefte aan is, zoals anti-agressie training voor […]

Advies op Plan van aanpak Kindermishandeling

Samenvatting Kort samengevat zijn de belangrijkste punten: Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden Investeer op de korte termijn in een betere aansluiting en […]