Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Wat helpt jou om in het dagelijks leven om te gaan met stress, tegenslag en lastige zaken? Vijf jongeren beantwoorden deze vraag tijdens de Jongerentafel aan de hand van hun persoonlijke ervaringen. Marjolein Moorman, Wethouder Onderwijs en Jeugd(zorg), en 4 ambtenaren van de gemeente Amsterdam luisterden met geconcentreerde aandacht.

Lees meer

Door personeelstekort en bezuinigingen is te verwachten dat wachtlijsten gaan oplopen. Het is belangrijk om goed te beoordelen wanneer iemand voorrang nodig heeft en dat aanbieders handvaten meekrijgen om dat goed en langs dezelfde lijn te beoordelen. Dat helpt om de meest kwetsbaren op tijd te helpen. Met jongeren en ouders hebben we verkend wat zij onder een ‘urgente hulpvraag’ verstaan en wat maakt dat je wel kan wachten op hulp.

Lees meer

Signalen 2022

Januari 2023

Uit gesprekken met jongeren, ouders en professionals hebben we opgehaald hoe jeugdhulp en passend onderwijs beleefd wordt en wat daarin ontwikkelingen zijn. Opmerkelijk was dat we veel signalen binnen kregen over veiligheid zonder daar actief naar op zoek te gaan. En de omgang tussen hulpverleners en cliënten blijft een terugkerend thema dat jongeren en ouders heel belangrijk vinden.

Lees meer

De school maakt voor veel jongeren een groot deel uit van hun leefwereld. We weten dat scholen daarom een belangrijke rol spelen in het signaleren en bereiken van jongeren die op bepaalde punten vastlopen in hun leven. Wij vinden het belangrijk dat jongeren op en via school geholpen kunnen worden en dat deze hulp goed aansluit bij wat goed werkt voor leerlingen. Door gesprekken te voeren met leerlingen op drie middelbare scholen hebben we dit onderzocht. In dit advies geven we ook tips mee voor jongerenwerkers en scholen.

Lees meer

Overgang naar 18+

November 2022

In november kwam Duco Stuurman, stedelijk directeur sociaal domein, langs bij onze adviesgroep. Omdat hij naast jeugdhulp ook leiding geeft aan andere afdelingen binnen de gemeente zijn wij in gesprek gegaan over de overgang naar 18+. Daarin is de Big 5 voor een stabiele basis voor ons het uitgangspunt: support, wonen, school/werk, inkomen en welzijn/zorg.

Lees meer

De gemeente wil jeugdhulp en preventie anders gaan inrichten in Amsterdam. JPA is hierbij betrokken en maakt zich zorgen over de impact van bepaalde keuzes die hierin gemaakt worden. Naast onze zorgen zien wij ook positieve ontwikkelingen, zoals de aandacht voor diversiteit en samenwerking. In dit advies attenderen wij de gemeente op zes belangrijke aandachtspunten voor jeugdigen en ouders.

Lees meer

Eerder dit jaar sloten wij aan bij een bijeenkomst van de Klankbordgroep Vluchtelingen (KVA). Dat was aanleiding om verder in gesprek te gaan over diversiteit en een advies te schrijven over de hulp aan nieuwkomers. In dit advies geven we aanbevelingen over kennis over culturen delen, een vertrouwensband opbouwen, communicatie en het belang van netwerken.

Lees meer

Het afgelopen half jaar hebben we weer onze oren en ogen open gehouden voor het verzamelen van signalen over wat er speelt in de stad op het gebied van jeugdhulp en passend onderwijs. Dit zijn de top 5 onderwerpen waarover wij in de periode januari t/m juni 2022 signalen hebben opgevangen: jeugdbescherming, wachten op jeugdhulp, passend onderwijs, corona en preventie.

Lees meer

Wachten op jeugdhulp is erg vervelend, maar bijna onvermijdelijk in deze tijd van schaarste en personeelstekort. Vaak wacht je al een tijd voordat je voor hulp aanklopt en duurt het nog lang voordat je kan beginnen. Je kan het een beetje vergelijken met wachten op het vliegveld. Met onze adviesgroep hebben we nagedacht over creatieve oplossingen tijdens het wachten.

Lees meer

De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd om samen met jongeren en ouders te onderzoeken welke ervaringen en wensen zij hebben op het gebied van diversiteit. Daarbij hebben we ook het thema met elkaar verkend en gekozen voor een brede benadering. Vanuit de vraag ‘hoe moeten hulpverleners omgaan met verschillen?’ en dilemma’s uit de praktijk hebben we input opgehaald en in dit advies verwerkt.

Lees meer

In maart stond de adviesgroep in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen aan onze leden wat zij in hun verkiezingsprogramma zouden zetten over jeugdhulp, passend onderwijs en veiligheid. En zo zijn de verkiezingsposters van partij JPA Adviesgroep ontstaan!

Lees meer

De beleidsregels zouden het makkelijker moeten maken om een maatwerkbeslissing te nemen. Ook voor jongeren en ouders zijn de beleidsregels handig, omdat zij hiermee kunnen lezen wat uitgangspunten en grenzen in de jeugdhulp zijn. Wij zijn blij dat er nu beleidsregels zijn en dat wij op meerdere momenten in het proces zijn betrokken.

Lees meer