Thema’s waar we mee bezig zijn (geweest)

Adviezen, resultaten en meer

Advies Kwetsbaarheid

Februari 2021

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat ‘de meest kwetsbare jongeren’ goed geholpen worden. Maar wat is kwetsbaarheid, wanneer ben je kwetsbaar en wie bepaalt dat? Samen met jongeren en ouders hebben we het begrip kwetsbaarheid verkent en onze visie daarop verwerkt in dit advies.

Lees meer

Advies Preventie

Januari 2021

De inzet op preventie is belangrijk om problemen niet te verergeren en zo veel mogelijk te voorkomen. In dit advies delen wij onze visie op preventie. Er is al langere tijd een trend te zien van het stijgende aantal jongeren die jeugdhulp nodig hebben en de wachtlijsten die daardoor ontstaan. Om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen is goede inzet op preventie belangrijk en onvermijdelijk.

Lees meer

“Ik ben geen label. Ik heb het, maar ik ben het niet.” Dit waren de stellige woorden van Nicole (26) waar ze haar verhaal mee startte. Ook Rebecca (20 jaar) deelde hoe het is om als jonge vrouw autisme te hebben, maar daarnaast óók last te hebben van andere problemen. Zij werden niet begrepen en liepen tegen allerlei uitdagingen aan die het leven lastiger maakte.

Lees meer

Adviezen Jeugdverordening

2014, 2017 en 2020

De Verordening Zorg voor de jeugd Amsterdam is een belangrijk document. Er staat namelijk in welke hulp en voorzieningen de gemeente biedt aan kinderen, jongeren en ouders. En ook hoe de toegang daartoe geregeld is. Wanneer er iets verandert in de regels wordt de Verordening aangepast en mogen wij meepraten. Dat hebben wij in 2014, 2017 en 2020 gedaan met deze drie adviezen als uitkomst.

Lees meer

Wonen wordt door kwetsbare jongeren regelmatig als problematisch ervaren. Hierdoor is vaak langer ondersteuning nodig en kunnen problemen verergeren. Er is behoefte aan een stabiele woonomgeving en zekerheid. Er gebeuren veel goede dingen op het gebied van wonen, maar wij zien ook ruimte voor verbetering.

Lees meer

In 2020 presenteerde de gemeente Amsterdam een nieuw systeem om een sociale huurwoning te zoeken. Je kan dan punten verdienen om eerder in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. En daar zijn ook voorwaarden en consequenties aan verbonden. Wij hebben schriftelijk gereageerd op het beleidsvoorstel toen het de inspraak in ging voor alle Amsterdammers.

Lees meer

Sinds maart 2020 heeft de corona-epidemie een grote impact op ons leven. In de eerste twee maanden hebben we in de gaten gehouden hoe jongeren en opvoeders de crisis beleefd hebben. Zij geven ook tips mee ter verbetering.

Lees meer

We horen steeds meer geluiden van deze groep jongeren en ouders over dat de hulpbehoefte niet goed wordt ingeschat en er aanbod en expertise mist. Ook in de samenwerking tussen onderwijs en zorg lijken zaken niet goed op elkaar aan te sluiten. Dit was aanleiding om hier verder onderzoek naar te doen.

Lees meer

De jeugdhulp wordt steeds duurder. De gemeente heeft al een aantal maatregelen voorgesteld om de kosten te drukken, maar wij vonden het ook interessant om te horen wat voor ideeën jongeren en ouders zelf hebben. Wij hebben gekeken naar mogelijke oorzaken en oplossingen voor dure zorg.

Lees meer

Vanaf 2021 kunnen Amsterdammers met een ondersteuningsvraag terecht bij buurtteams. In dit advies geven wij aandachtspunten mee vanuit het perspectief van jongvolwassenen en gezinnen dat een belangrijke bijdrage kan leveren bij het verder aanscherpen van de plannen.

Lees meer

Advies mantelouders

November 2019

Het dominante beeld onder mantelouders is dat hulp zoeken voelt als een strijd. Vechten om de juiste hulp voor hun kind te krijgen, vechten om zichzelf, hun relatie, gezin en huishouden overeind te houden en vechten om erkenning en begrip. We hebben onderzocht waar mantelouders tegenaan lopen en wat ze nodig hebben.

Lees meer

We kregen signalen binnen van pleegouders die niet tevreden waren over de training, informatie en begeleiding die ze kregen. De kans op afhaken is dan groter, terwijl de vraag naar pleeggezinnen alleen maar stijgt. Het is belangrijk om de kans op afhaken zo klein mogelijk te maken. Met een groep pleegouders hebben we onderzocht wat behoeften zijn.

Lees meer